Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de Handelsvoorwaarden voor de boomkwekerij in Nederland van toepassing (HBN 2020). Deze handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 12/2020 op 12 mei 2020 gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage in Nederland. Op verzoek kunnen wij deze handelsvoorwaarden aan u toesturen.
 

  • Prijzen die wij afgeven zijn prijzen af kwekerij Denekamp, prijzen onder voorbehoud van type- en drukfouten alsmede tussentijdse wijzigingen.
  • Alle prijzen zijn aangegeven in Euro, exclusief BTW.
  • Vrachtkosten bij levering worden apart gefactureerd, conform de aan Leuveld | Hinrichs | Huelsmann Boomkwekerij B.V. doorberekende vrachtkosten van de vervoerder.
  • Fust wordt gefactureerd volgens tarieven zie: Retourneren fust. De weergegeven prijzen van fust en verpakkingsmaterialen zijn indicatief. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.  
  • Let wel, fust wat u aan ons wilt retourneren dient in herbruikbare staat te zijn. U kunt alleen fust retourneren wanneer deze ooit door ons is geleverd en in rekening zijn gebracht en op uw fustsaldo staan. Fust welke niet hergebruikt kan worden wegens te slechte staat, zal niet vergoed worden en nemen wij ook niet retour.
  • Deense CC-karren en platen dienen per omgaande geruild te worden. Bij het niet direct ruilen van de CC karren en platen houden wij ons het recht voor om huurkosten in rekening te brengen conform de door de CC centralen afgegeven dagtarieven.
  • Transportschade komt niet voor rekening van Leuveld | Hinrichs | Huelsmann Boomkwekerijen B.V.. Klachten over transportschades of ontbrekende colli dienen te worden vermeld op de CMR van de vervoerder en binnen 24 uur aan ons te worden gemeld.
  • Klachten en reclamaties dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de planten bij Leuveld | Hinrichs | Huelsmann Boomkwekerijen B.V gemeld te worden. Reclamaties dienen schriftelijk te worden ingediend voorzien van duidelijke foto’s.
  • Tenzij anders overeengekomen geldt op al onze leveringen een betalingstermijn van 14 dagen na facturatie. Geleverde goederen blijven eigendom van Leuveld | Hinrichs | Huelsmann Boomkwekerijen B.V. totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden.